Basisvakken

De basisvakken in onze school zijn: lezen, rekenen en taal.

Lezen 
Vanaf groep 1/2 zijn we spelenderwijs bezig met voorbereidende taal/leesactiviteiten.
Vanaf groep 3 werken we met de methode Veilig Leren lezen. Vanaf groep 4 richten we ons op het voortgezet technisch lezen.
Naast het technisch lezen werken we ook aan het begrip: het zogenaamde begrijpend lezen.
We werken daarbij met de methode Nieuwsbegrip.

Taal/spelling
Vanaf groep 1/2 zijn we bezig met voorbereidende taalactiviteiten.
Vanaf groep 3 krijgen de kinderen ook een stukje taalbegrip, woordenschat en spelling aangeboden.  In de jaren daarna wordt dit uitgebouwd, onder andere met zinsontleden.
Vanaf groep 4 werken we met de methode Taal Actief.

Rekenen
Vanaf groep 1/2 zijn we spelenderwijs bezig met voorbereidende rekenactiviteiten.
Vanaf groep3 werken we met de methode Wereld In Getallen (WIG) 5.
Onderwerpen bij rekenen zijn: structuur van getallen, optellen en aftrekken, vermenigvuldigen en delen, meetkunde, inhoud, gewicht, tijd, geld en tabellen en grafieken.
Verder besteden we extra tijd en aandacht aan automatiseren en meetkunde.