Basisvakken

De basisvakken in onze school zijn: lezen, rekenen en taal.

Lezen 
Vanaf groep 1/2 zijn we spelenderwijs bezig met voorbereidende taal/leesactiviteiten.
Vanaf groep 3 werken we met de methode Veilig Leren lezen. Vanaf groep 4 richten we ons op het voortgezet technisch lezen.
Naast het technisch lezen werken we ook aan het begrip: het zogenaamde begrijpend lezen.
We werken daarbij met de methode Nieuwsbegrip.

Taal/spelling
Vanaf groep 1/2 zijn we bezig met voorbereidende taalactiviteiten.
Vanaf groep 3 krijgen de kinderen ook een stukje taalbegrip, woordenschat en spelling aangeboden.  In de jaren daarna wordt dit uitgebouwd, onder andere met zinsontleden.
Vanaf groep 4 werken we met de methode Taal Actief.

Rekenen
Vanaf groep 1/2 zijn we spelenderwijs bezig met voorbereidende rekenactiviteiten.
Vanaf groep3 werken we met de methode Alles Telt.  Op dit moment zijn we bezig met de oriëntatie op een nieuwe methode.
Onderwerpen bij rekenen zijn: structuur van getallen, optellen en aftrekken, vermenigvuldigen en delen, meetkunde, inhoud, gewicht, tijd, geld en tabellen en grafieken.