Basisvakken

De basisvakken in onze school zijn: lezen, rekenen en taal.

Lezen 
Vanaf groep 1/2 zijn we spelenderwijs bezig met voorbereidende taal/leesactiviteiten.
Vanaf groep 3 werken we met de methode Veilig Leren lezen. Vanaf groep 4 richten we ons op het voortgezet technisch lezen.
Naast het technisch lezen werken we ook aan het begrip: het zogenaamde begrijpend lezen.
We werken daarbij met de methode Nieuwsbegrip.

Taal/spelling
Vanaf groep 1/2 zijn we bezig met voorbereidende taalactiviteiten.
Vanaf groep 3 krijgen de kinderen ook een stukje taalbegrip, woordenschat en spelling aangeboden.  In de jaren daarna wordt dit uitgebouwd, onder andere met zinsontleden.
Vanaf groep 4 werken we met de methode Taal Actief.

In het schooljaar 2023/2024 gaan we als team aan de slag met ons taalonderwijs. In het vorig schooljaar hebben we onze bibliotheek helemaal opnieuw ingericht voor alle groepen. Deze is te vinden bij binnenkomst van de school. Zo willen we laten zien dat lezen bij ons op school een grote plek inneemt. We willen dat alle kinderen van groep 1 t/m 8 blijven lezen en daar plezier in hebben!

Rekenen
Vanaf groep 1/2 zijn we spelenderwijs bezig met voorbereidende rekenactiviteiten.
Vanaf groep 3 werken we met de methode Wereld In Getallen (WIG) 5. Bij de methode werken we veel met concreet materiaal, elke groep  heeft daarvoor zijn eigen rekenbak.
Onderwerpen bij rekenen zijn: structuur van getallen, optellen en aftrekken, vermenigvuldigen en delen, meetkunde, inhoud, gewicht, tijd, geld en tabellen en grafieken.
Verder besteden we extra tijd en aandacht aan automatiseren en meetkunde.