Visie en missie

Het Zwaluwnest is een Christelijk Basisschool. De school is daarmee een verlengstuk van thuis. Wat thuis en school verbindt is dat we thuis en op school de kinderen eerbied voor onze Schepper willen bijbrengen en respect voor wat Hij geschapen heeft. Anders gezegd: ‘God liefhebben en je naaste als jezelf’. Die houding willen we, net als de ouders thuis, als schoolteam voorleven aan de kinderen.

Onze slogan is:

Kinderen op het Zwaluwnest mogen groeien. Letterlijk. Ze worden groter. Maar we laten kinderen ook dagelijks leren, zowel op het gebied van kennis, als op het gebied van vaardigheden. Daarnaast mogen ze groeien in geloof. Elke dag gaat de Bijbel open en zingen we Christelijke liederen, tot eer van onze God!

Onze kinderen leren onze visie kennen aan de hand van de visieboom: