Nieuwe ouders

Heeft u belangstelling (gekregen) voor onze school?

Kijkt u dan op Scholen op de Kaart. Hier is veel informatie te vinden. Ook kunt u daar onze schoolgids downloaden.
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/amersfoort/24640/gereformeerde-basisschool-het-zwaluwnest/

Wilt u zich meer informatie en/of een gesprek met ons? Mailt u dan naar directie@gbshetzwaluwnest.nl

Van harte welkom!

Willeke Penninga en Annelies van Zoelen