Onderwijs

Ons onderwijs is ingericht volgens het zogenaamde leerstofjaarklassensysteem.

In de groepen 1-2 staan de kernwoorden: betrokkenheid, welbevinden en nieuwsgierigheid centraal. Samen met de kinderen bouwen leerkrachten aan een rijke leeromgeving vanuit thema’s.

Vanaf groep 3 is er op de ochtenden aandacht voor de basisvaardigheden, rekenen, taal en lezen. Daarbij geven we instructie aan de hand van het EDI-model. Voor de kinderen die meer ondersteuning nodig hebben, voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben we een verdiepingsgroep. Is er nog meer nodig, dan hebben we een plusklas (1 ochtend per week).

Naast de basisvakken werken we met IPC voor de zaakvakken. Dit gaat thematisch. Verder is er aandacht voor muziek, Engels en sociale vaardigheden (Kanjertraining).

Extra nodig
Voor kinderen die meer uitleg nodig hebben, hebben we in de klas de zogenaamde verlengde instructie.
Ook hebben we een aantal leerkrachten/onderwijsassistenten die de kinderen buiten de groep extra uitleg geven.

Verdiepingsgroep/plusklas
In onze school werken we met een verdiepingsgroep. Hier krijgen kinderen uitdagende leerstof, met name op 1 vakgebied.
Voor kinderen die niet genoeg hebben aan de uitdaging in de klas en in de verdiepingsgroep hebben we een zogenaamde plusklas. Kinderen gaan daar 1 ochtend per week naar toe.

Meer informatie over ons onderwijs kunt u ook lezen op onze pagina’s Kleuters, Basisvakken, Kanjertraining en IPC.

 In gesprek met Evi, leerling van groep 6.

‘Vertel eens, Evi, wat maakt Het Zwaluwnest zo fijn?’
De eerste keer dat ik hier op school kwam, vond ik het al een leuke school; het heeft een leuk schoolplein en binnen zag ik allemaal leuke knutselwerkjes liggen. Nu ik hier al wat langer op school zit, vind ik dat de leerkrachten leuke rekenlessen kunnen geven. Zo maakten we wel eens keersommen met stoepkrijt en maakten we deze sommen gewoon buiten. En als ik de sommen niet begrijp, dan krijg ik hulp van de juf.

Maar ook als mij iets dwars zit, kan ik altijd goed praten met de juf. Alle juffen en meesters zijn aardig, attent en behulpzaam.

En ik vind het mooi dat Het Zwaluwnest christelijk is.