Onderwijs

Ons onderwijs

Ons onderwijs is ingericht volgens het zogenaamde leerstofjaarklassensysteem.  Dat betekent dat kinderen over het algemeen gegroepeerd worden op basis van hun leeftijd.
Daarnaast is de leerstof een startpunt. Er zijn kinderen die meer kunnen of kinderen die extra uitleg nodig hebben. We kijken er naar wat kinderen nodig hebben.

Extra nodig
Voor kinderen die meer uitleg nodig hebben, hebben we in de klas de zogenaamde verlengde instructie.
Ook hebben we een aantal leerkrachten/onderwijsassistenten die de kinderen buiten de groep extra uitleg geven.

Verdiepingsgroep/plusklas
In onze school werken we met een verdiepingsgroep. Hier krijgen kinderen uitdagende leerstof, met name op 1 vakgebied.
Voor kinderen die niet genoeg hebben aan de uitdaging in de klas en in de verdiepingsgroep hebben we een zogenaamde plusklas. Kinderen gaan daar 1 ochtend per week naar toe.

Meer informatie over ons onderwijs kunt u ook lezen op onze pagina’s Kleuters, Basisvakken, Kanjertraining en IPC.