schoolgids 2022-2023

Onze schoolgids vindt u op “scholen op de kaart”. Op deze website vindt u nog veel meer informatie over onze school.

https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/amersfoort/24640/gereformeerde-basisschool-het-zwaluwnest/

 

20 januari informatieavond nieuwe ouders

WELKOM OP ONZE INFORMATIEAVOND!

Wordt uw kind in de komende jaren 4 jaar en wilt u meer weten over onze school? Dan is dit de mogelijkheid om kennis te maken:
op donderdagavond 20 januari is onze informatieavond. Van 19.30-20.30 uur nemen we u online mee. Aanmelden kan via directie@hetgbshetzwaluwnest.nl

We hopen dat we tegen die tijd weer een”live” ouderavond kunnen houden. Mochten de maatregelen dat nog niet toestaan, dan zullen we deze avond online houden.

Vacatures

Hierbij een overzicht van de huidige vacatures

We zoeken een intern begeleider onderbouw voor 2 dagen WTF 0,4!

We zoeken ook invallers voor kort- en langdurige vervangen.  MEer informatie kunt u opvragen bij de directeuren: Willeke Penninga en Annelies van Zoelen ; directie@gbshetzwaluwnest.nl